PROIECTUL

Proiectul MECOPP RO reprezintă prima cercetare longitudinală care se concentrează pe instituționalizarea eticii în organizațiile publice și private din România. Proiectul a prins contur în perioada 2006-2008, iar în 2009 a beneficiat de un sprijin consistent din partea Fundației Dinu Patriciu (FDP) sub forma unui grant individual de cercetare acordat lui Cristian Ducu în valoare de 15.000 Euro.

Grantul oferit de Fundația Dinu Patriciu a constituit circa 75% din bugetul proiectului de cercetare, restul de 25% venind din partea Smart Solutions & Support, care și-a asumat o serie de cheltuieli. Întreg bugetul a fost pus la dispoziția proiectului, reușind să atragă și să sprijine munca unei lungi serii de tineri doctoranzi, masteranzi și studenți din cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București, dar și din alte instituții universitare.

Proiectul și-a propus de la bun început să observe modul cum se petrece instituționalizarea eticii în 7 tipuri de organizații și să determine în ce măsură există un fenomen de contaminare de la un domeniu la altul în materie de legislație și practici care determină sau susțin instituționalizarea eticii. La momentul demarării proiectului, 2006-2009, nu exista nici un studiu românesc cu privire la acest subiect, iar ideea de management al eticii (și conformității) era privită cel puțin circumspect.

Inițial, ideea proiectului a venit ca o prelungire a intereselor lui Cristian Ducu pentru etică în afaceri și a activităților de consultanță și training pe care acesta le oferea deja în cadrul Smart Solutions & Support. În 2007, odată cu primele discuții despre ediția I a Bucharest Conference in Applied Ethics (“Ethical Management, Corporate Strategy, and Sustainable Development”, 30-31 octombrie 2008), a fost stabilită și ipoteza de cercetare, dar și aria de acoperire a analizei. Ulterior, oportunitatea unei astfel de investigații științifice a fost confirmată de dezbaterile cu cei prezenți la eveniment, dar și de faptul că, în 2009, unul dintre cercetătorii seniori cu care Cristian Ducu s-a consultat o bună perioadă de timp a publicat o carte pe acest subiect.

Istoria proiectului presupune 3 etape clar delimitate: (a) perioada de pregătire (2006-2009); (b) MECOPP RO 2009-2012, în care a existat sprijinul financiar din partea FDP; și (c) MECOPP RO 2012-2020, în care proiectul este dus mai departe sub egida Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics. În momentul de față, proiectul este mult mai bogat atât din perspectiva datelor acumulate, cât și din cea a tipurilor de activități pe care le implică direct sau indirect.

Website-ul de față urmărește să prezinte într-o măsură sintetică proiectul MECOPP RO și rezultatele cercetărilor întreprinse de Cristian Ducu și colegii săi, precum și activitățile care se sprijină sau pornesc de la datele proiectului. Toate drepturile asupra conținutului acestui website și materialelor aferente aparțin Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics și nu pot fi folosite fără un accept scris obținut în prealabil.