RAMIFICATII

Proiectul inițial, MECOPP RO 2009-2012, a fost gândit cu un dublu obiectiv. În primul rând, cercetarea în sine urmărea să ofere o perspectivă riguros fundamentată cu privire la modul în care se petrece instituționalizarea eticii în varii organizații publice și private din România. O astfel de cercetare nu exista la momentul anilor 2006-2008, iar prima ediție a Bucharest Conference in Applied Ethics (“Ethical Management, Corporate Strategy, and Sustainable Development”, 30-31 octombrie 2008) venea să confirme nevoia unei astfel de demers.

În al doilea rând, ideea era ca această cercetare să ofere profesioniștilor din domeniul Eticii și Conformității o privire de ansamblu asupra fenomenului instituționalizării eticii și asupra rolului pe care ei înșiși ar trebui să îl joace în cadrul acestui fenomen. Acest al doilea obiectiv al proiectului era legat în mod direct de programul de formare lansat în 2007 de Smart Solutions & Support pentru Ofițerii/Responsabilii de Etică și Conformitate.

Pentru a doua etapă a proiectului, MECOP RO 2012-2020, lucrurile s-au schimbat în mod considerabil, astfel că obiectivelor inițiale li s-au adăugat încă două, ceva mai “practice”. Este vorba despre faptul că această cercetare trebuie să stea la baza unor propuneri concrete de politică publică în materie de etică organizațională și etică profesională și, totodată, trebuie să contribuie la eforturile unor organizații de a trece la o abordare sistematică a problemei integrității.

Aceste ultime două obiective constituie de fapt baza ramificațiilor proiectului, adică baza acelor activități complementare care vizează promovarea integrității, ca valoare individuală și organizațională, și a instituționalizării eticii, ca tip de abordare. Aceste ramificații constau în activități de lobby, programe de formare, documente de poziție și orice alt tip de activitate care nu se referă la cercetarea în sine, dar care folosește în mod direct rezultatele acesteia.